LOGO E-FATURA

LOGO E-FATURA

E-Fatura, standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, kâğıt fatura ile aynı hukuki değeri taşıyan bir belge türüdür. E-Fatura ile belgeler elektronik ortamda düzenlenir, elektronik ortamda iletilir ve yine elektronik ortamda muhafaza edilir.

E-Fatura Portal Çözümü, Logo E-Fatura uygulamasındaki temel fonksiyonların internet aracılığıyla kullanımını sağlar. Gelir Dairesi Başkanlığı’nın sunduğu E-Fatura Portali üzerinden elektronik faturalarınızı manuel olarak alabilir ve gönderebilirsiniz.

E-Fatura ürünü ile, zaman ve maliyetlerinizden tasarruf sağlamakla birlikte gecikmeleri, anlaşmazlıkları ve kullanıcı hatalarını gidermenizi sağlamaktadır. E-Fatura ile sisteme manuel girilen irsaliyeler ile otomatik olarak eşleşerek mükerrer kayıt oluşması engellenir.

Faturaların Elektronik Belgelere Dönüştürülmesi

Operasyonel Maliyet Avantajı

e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti

e-Fatura Portal Çözümü

e-Fatura Entegrasyon Çözümü

e-Fatura Danışma Hattı

Web Tasarım Yeni Çözüm / YeniSoft ile geliştirilmiştir.