LOGO E-ARŞİV

LOGO E-ARŞİV

E-Arşiv uygulaması; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında belirlenen standartlara göre faturanın
elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi, ibrazı ve raporlanmasını kapsamaktadır. E-
arşiv uygulaması e-fatura kapsamı dışında kalan firma kesilen faturaların da elektronik ortamda
oluşturulmasına ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak
sağlamaktadır.

E-arşiv uygulaması ile çok kısa bir sürede fatura işleme ve gönderme işlemleriyle birlikte operasyonel
sürecinizdeki verimliliğinizi arttırmaktadır. Aynı zamanda işgücü ve kağıt fatura gönderim
maliyetlerinizi azaltarak tasarruf etmesini sağlamaktadır.
İşletmenizin mevcut yazılımına kolayca entegre olmakla birlikte, e-faturalarınızı e-posta ile
gönderebilme kolaylığı sağlamaktadır.

Süreçlerde Hız

Veri Erişimi

Maliyetlerde Azalma

Hızlı Kullanıma Alım

e-Arşiv Danışma Hattı

Web Tasarım Yeni Çözüm / YeniSoft ile geliştirilmiştir.